Home

Zajmuję się redakcją i korektą tekstów niebeletrystycznych w językach polskim
i angielskim, przede wszystkim z zakresu historii i archeologii.

Specjalizuję się w dostosowywaniu bibliografii do wytycznych wydawców.

O mnie

Ukończyłam informację naukową
i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: dziedzictwo kulturowe) oraz Podyplomowe Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN. Część projektów realizuję w ramach firmy rodzinnej SIWA Iwona Zych.

Kontakt

aleksandra.j.zych[at]gmail.com

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij